Radomír Pivoda, advokátní kancelář

Právo v hudebním a filmovém průmyslu


Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti filmového a hudebního průmyslu a mezinárodní koprodukce. Klientům jsme k dispozici ve všech otázkách ochrany proti neoprávněným zásahům do práv k nehmotným statkům, ochrany osobnosti a kolektivní správy práv. Specializujeme se na právní servis pro herce a další výkonné umělce v oblasti vyjednávání smluv v rámci projektů i jejich agenturního zastoupení.

Ochranné známky, ochrana označení, patenty, know-how


Pro naše klienty zajišťujeme kompletní registraci a správu ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů a dalších práv k označení. Staráme se o ochranu know-how včetně nastavení procesů k jeho ochraně. Zabýváme se doménovými spory, právy k internetovým prezentacím či zdrojovým kódům počítačových programů.

Licence k IP/IT 


Zabýváme se nastavením licenčních vztahů k software, databázím a dalším předmětům duševního vlastnictví, nastavením servisních smluv, úpravě autorských práv v případě zaměstnaneckých poměrů a dalších souvisejících právních aspektů v prostředí internetu a elektronické komunikace.

Obchodní právo


Kromě specializace v oblasti práv duševního vlastnictví poskytujeme poradenství v oblasti obchodního práva, včetně zakládání a správy obchodních společností, strukturování společností, zajištění nákupu a prodeje obchodních podílů nebo celých společností.